Close

RUSALKA - tanečné a pohybové centrum

Začiatky nášho tanečného a pohybového centra siahajú do roku 2014, kedy sme začínali v štúdiu Aerobic no.1. Okrem tanečných hodín počas školského roka sme tiež organizovali letné tanečné tábory.

Pod menom Rusalka fungujeme od júla 2017. Deti vyučujeme zábavnou formou prostredníctvom rôznych hier. Tanec formuje deti po fyzickej stránke – zlepšuje koordináciu tela, silu i ladnosť pohybov, ale aj po psychickej stránke – rozvíja jeho kreativitu, posilňuje sebadôveru, učí sebadisciplíne a stálosti. Keď sa deti zdokonaľujú a začnú zvládať aj náročnejšie pohybové kombinácie, cítia sa viac sebavedomí, čo sa môže prejaviť aj v iných oblastiach ich života. 

Tanec môže byť pre dieťa tiež skvelým relaxom a využitím nadbytočnej energie po skončení školského vyučovania. Skrátka – ak má Vaše dieťa rado tanec, určite sa mu bude u nás páčiť.

Tanečné štýly, ktorým sa venujeme

Tanečná príprava je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník.

Deti si osvojujú správne držanie tela, rozvíjajú pohybovú pamäť a zároveň orientáciu a pohyb v priestore.

Balet

Balet je základným a pevným pilierom tanečného umenia – základom každého tanečného štýlu. Dodáva telu ladnosť a flexibilitu, formuje ho a zlepšuje jeho koordináciu a balans.

Gymnastika

Venujeme sa základom gymnastiky (kotúle, stojky, skoky, premety). Tréningy sú zamerané na maximálne zlepšenie individuálnych zručností a návykov. Deti získajú dostatok sily a koordináciu – výborný pohybový základ nielen pre tanec, ale pre všetky druhy športu.

Moderný tanec

Pri nácviku tanečných variácií a choreografií využívame spojenie viacerých tanečných štýlov: balet, gymnastika, jazz, súčasný tanec (contemporary dance), hip-hop, či showdance (tanec s dejom).

Ľudový tanec

Naučíme sa základy slovenského ľudového tanca a rozdiely medzi autentickým a štylizovaným folklórom, ale venovať sa budeme najmä štylizovanému folklóru. 

Kontaktné informácie

Okružná 6, 917 01 Trnava
0907 209 457

Nezabudnite nás sledovať na facebooku