Close

2% z vašich daní

Touto cestou by sme Vás milí rodičia a priatelia Rusalky chceli poprosiť o darovanie 2% pre naše občianske združenie.

Získané finančné prostriedky využijeme na nákup tanečných kostýmov na predstavenia našich detí, na vybavenie tanečných sál – didaktické pomôcky, gymnastické žinenky, či náradia.

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2%

Fyzické osoby – zamestnanci poukazujú 2% vypísaním a odovzdaním „Vyhlásenia o poukázaní 2%“, ktoré nájdete nad týmto textom a „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov“, ktorú Vám odovzdá zamestnávateľ. Právnické osoby vpisujú údaje Rusalky priamo do daňového priznania.

Tlačivá si môžete prevziať aj osobne u nás.

Ďakujeme!