Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 už máme uzavreté.

Deti od 7 rokov a deti, ktoré už navštevovali iný tanečný krúžok môžu absolvovať dodatočné prijímacie skúšky kedykoľvek počas roka.