Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v priebehu mesiacov máj a jún. Presné termíny zverejníme v apríli.

Deti od 7 rokov a deti, ktoré už navštevovali iný tanečný krúžok môžu absolvovať dodatočné prijímacie skúšky kedykoľvek počas roka.