Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 už máme uzavreté. 

Vieme však individuálne preskúšať kedykoľvek počas šk.roka deti, ktoré už navštevovali inú tanečnú školu, alebo majú viac ako 8 rokov.